Hartelijk welkom bij de Stichting Literaire Activiteiten Smallingerland!

 

Een nieuw bericht voor de geachte donateurs en belangstellenden voor het programma van de Stichting Literaire Activiteiten Smallingerland

 

 

In het tweede gedeelte van het seizoen 2017/2018 ontvangen we op 24 januari 2018 de dichter van Friestalige en Nederlandstalige gedichten Tsead Bruinja.

Hij is op 17 juli 1974 geboren in Rinsumageest, ging naar school in Kollum en Buitenpost en vertrok na zijn studie in Groningen naar Amsterdam.

Tsead Bruinja is auteur van verschillende bundels en zijn werk verscheen in talloze tijdschriften. Hij was werkzaam als columnist en recensent. Hij treedt op als dichter, soms met muziek, en als literair interviewer en presentator.

Hij verzorgt workshops op scholen en geeft poezieles aan Creative Writing studenten in Arnhem. Zijn overige werkzaamheden, naast het maken van gedichten natuurlijk,  zijn: jureren bij dichtwedstrijden en bestuurslid zijn van diverse organisaties op het gebied van proza en poezie. Bijvoorbeeld: initiatiefnemer en organisator van ‘ Dichters in de Prinsentuin ‘  , een botanisch literair festival in Groningen.  En jurylid o.a. van ‘ Het andere gedicht ‘, een landelijke dichtwedstrijd voor mensen met een verstandelijke handicap, ondersteund met digitaal didactisch materiaal en workshops, uitmondend in een gedichtenbundel en een literair feest.

 

In het kader van de poezieweek 2018 van 25 tot en met 31 januari komt Tsead Bruinja naar Drachten.

 

We zijn blij deze auteur te kunnen ontvangen.

Uit een recensie over zijn werk:

‘ De gedichten van de Friese dichter Tsead Bruinja ogen bedrieglijk simpel en licht. Ze zijn zo plezierig en prettig leesbaar dat je er zelfs mensen die denken niets met dichtwerk te hebben, mee kunt overhalen eens te luisteren.

En als ze dan ook maar een klein beetje poetische ziel hebben, dan voelen ze ook dat er onder die prettig leesbare oppervlakte meer schuilgaat. ‘

Dat is het mooie van zijn gedichten: je hoort dat ze goed zijn en tegelijk speelt er op een geheimzinnige manier iets tussen de regels door. Hij schrijft gedichten die je raken ; die binnenkomen, om stil van te worden.

 

Tsead Bruinja treedt op woensdag 24 januari 2018 op in boekhandel Van der Velde, Raadhuisplein 5 in Drachten.

Tijd: 19.45 uur

 

Voor de Culturele Hoofdstad 2018 wil het SLAS bestuur iets speciaals
doen voor de donateurs, maar ook voor de literatuurliefhebbers.

Kaarten:

*Donateurs - vrijkaarten

*Niet donateurs - €5

 

 

   

 

Ook hebben wij Facebook! U kunt een kijkje nemen op https://www.facebook.com/gerda.slas en

https://www.facebook.com/SLAS-Drachten

en vrienden worden. Zo blijft u op de hoogte!

 

Het Slasbestuur is nog op zoek naar een penningmeester. Lijkt deze functie jou wat? Neem dan contact met ons op.