De Stichting Literaire Activiteiten Smallingerland (afgekort SLAS) is in 2004 opgericht. In maart 2014 vierde de SLAS haar tienjarig bestaan. Het thema was: "De SLAS als literaire reisleider ". Carolijn Visser vertelde over haar reizen en boek "Argentijnse Avonden". De muziek werd verzorgd door het Trio Planting.

Vijf tot zes keer per jaar nodigt de SLAS voor haar donateurs en belangstellend publiek actuele schrijvers uit voor interessante en interactieve lezingen en interviews. Daarnaast ontvangen we auteurs die zijdelings met de literatuur te maken hebben, maar waarvan de publicaties een bijzonder licht op de literatuur laten schijnen, zoals: Michel Krielaars, Joke Hermsen en Douwe Draaisma.
De SLAS heeft de afgelopen jaren veel bekende en minder bekende auteurs naar Drachten weten te halen.

Namen van deze auteurs zijn onder andere: Adriaan van Dis, Geert Mak, Jan Siebelink, Tommy Wieringa, Kees van Kooten, Nelleke Noordervliet, Kader Abdolah, Alex Boogers, Auke Hulst en Herman Pleij.
 

Ook Friese auteurs kwamen naar Drachten : Hylke Speerstra, Arjen Terpstra enTsead Bruinja ( dichter)

Diverse activiteiten zijn tot stand gekomen met behulp van donateurs. Wij hebben een samenwerkingsverband met de bibliotheek en boekhandel Van de Velde, waarmee we verschillende keren per jaar in gezamenlijkheid een literaire avond verzorgen. 

Bestuur :

Nico de Vries voorzitter
Jeanette van der Pauw PR
Anneke van Dellen-Veenema PR
Maaike Elzinga Websitebeheer
Rikus Siebring penningmeester